Kdo může požádat o poskytnutí poradenské služby?

O poskytnutí poradenské služby v pedagogicko-psychologické poradně může požádat zletilý klient (tj. osoba starší 18 let), v případě nezletilého klienta jeho zákonný zástupce, škola nebo školské zařízení.

Jak se objednat? 

Žádost o poskytnutí poradenské služby lze podat osobně, telefonicky, e-mailem či prostřednictvím listovní pošty. Žádosti zpravidla přijímá a zpracovává sociální pracovnice.

 • Osobně

  Osobně lze podat žádost na adrese pracoviště Rychnov nad Kněžnou, tj.
  Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
  1. patro, 2. vchod - kancelář sociální pracovnice,
  a to vždy v  pracovní dny v době od 7.00 – 14.30 hodin. 
 • Telefonicky

Telefonicky lze podat žádost na telefonním  čísle +420 494 535 476 nebo +420 775 235 476  

 • E-mailem nebo listovní poštou

  E-mailem nebo listovní poštou lze podat žádost prostřednictvím formuláře Žádost o poskytnutí poradenské služby
  který žadatel po vyplnění podepíše a odešle na adresu pracoviště.                 

                                    e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
                                adresa pro doručení poštou:  PPP Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou        

 

Důležitá upozornění 

 • V případě, že důvod žádosti o poskytnutí poradenské služby souvisí se školní problematikou, prosíme žadatele, aby ve škole zajistil vyplnění příslušného školního dotazníku (formuláře jednotlivých dotazníků viz Dokumenty ke stažení) -  není to však podmínkou vyšetření. 

 • Pokud poskytnutí poradenské služby navrhne a doporučí klientovi, v případě nezletilého klienta jeho zákonnému zástupci, škola,  registrujeme žádost na základě školou vyplněného a zaslaného školního dotazníku (formuláře jednotlivých dotazníků viz  Dokumenty ke stažení). Klient, v případě nezletilého klienta jeho zákonný zástupce, je s obsahem vyplněného dotazníku seznámen, připojuje k němu svůj podpis, kterým zároveň uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů pedagogicko-psychologickou poradnou.

 • Vyřízení žádosti o poskytnutí poradenské služby proběhne zpravidla  do tří měsíců od jejího podání.
  V případě, že tomuto termínu nelze z vážných provozních důvodů dostát, kontaktují odborní pracovníci poradny telefonicky žadatele a domluví s ním nejbližší možný termín.

 • V Pedagogicko-psychologické poradně a Speciálně pedagogickém centru Královéhradeckého kraje je organizačním opatřením stanovena spádová působnost jednotlivých pracovišť, pracoviště Rychnov nad Kněžnou má spádovou působnost pro okres Rychnov nad Kněžnou. O poskytnutí poradenské služby mohou požádat i klienti z jiných krajů, nelze však zaručit, že jejich žádost bude vyřízena přímo na pracovišti v Rychnově nad Kněžnou - žádost bude vyřizovat to pracoviště, které má v daném období  nejvíce volné kapacity.