Rozvoj grafomotoriky

  Jak správně držet tužku:

Psací náčiní se drží třemi prsty:

o      palec lehce skrčený přidržuje tužku zleva svým polštářkem,
o      prostředník přidržuje tužku zprava boční stranou svého prvního článku,
o      ukazovák 2 - 3 cm od hrotu pera, lehce ohnutý přidržuje tužku shora.

 

Nejprve učíme děti jednotlivé prsty pojmenovat. Úchop pak navozujeme pomocí těchto činností:

o      sbírání kuličky z papíru třemi prsty,
o      vhazování korálků do lahve s úzkým hrdlem,
o      napodobujeme uždibování těsta (plastelíny), solení polévky, makování vdolků atp.,
o      dítěti správný úchop předvedeme, učí se ho napodobovat,
o      k zafixování úchopu lze využívat trojhranné tužky, pero Tornádo, umělohmotnou trojhrannou násadku na tužku, která má trojhranný průřez.

 

Postup při rozvoji grafomotoriky:

1.      Uvolnění ramenního kloubu

        o  dítě kreslí na svislé ploše (balící papír upevněný na stěně ve výšce brady, tabule) můžeme doplnit říkankou (kreslení do rytmu),
          obtahuje kresebný cvik
o    kreslí rukou do vzduchu, pak samostatně na svislou plochu,
o    může kreslit prstem do písku, krupice, lze využívat i prstové barvy,
o    dítě kreslí vkleče (nesmí si u toho sedat na paty) na vodorovné ploše (arch balícího papíru na zemi).

Doba provádění těchto cviků by neměla překročit 5 minut, důležité je každodenní procvičování.

 

2.      Uvolnění loketního kloubu

     o        Dítě kreslí ve stoje u stolu tak, aby se nemuselo předklánět, nebo vsedě, kdy má po celou dobu činnosti zdvižený loket nad stolem.

 

3.   Rozvoj jemné motoriky - uvolňování zápěstí

o      kreslení vkleče s oporou druhé ruky,
o      dotyky tužkou (tečkování), obtisky štětcem,
o     krátké svislé čáry shora dolů, klubíčka, kružnice, ovály, směrové čáry, vodorovné čáry, svislá dolů, horní oblouk, dolní oblouk, kličky - tato cvičení jsou vhodná u dětí s dysgrafií či grafomotorickými obtížemi zařazovat před každým domácím úkolem.