Pro pedagogy - učitelům a školám nabízíme:

  • pomoc formou konzultace –  telefonickou nebo osobní konzultaci při řešení obtíží výukové či výchovné povahy u jejich žáků 
  • informační  a metodickou  pomoc –  pomoc speciálního pedagoga a  psychologa při vypracování individuálních vzdělávacích plánů (pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami), pro konkrétní nastavení podpůrných opatření do výuky, metodické vedení školních psychologů, školních speciálních pedagogů, školních metodiků prevence…

Při spolupráci se školami preferujeme tyto zásady:

  • osobní přístup – pro snazší komunikaci se osvědčuje, že každá škola má v PPP přiděleného svého  psychologa a speciálního pedagoga 
  • úzký kontakt se školou – snažíme se o pravidelné návštěvy psychologa a speciální pedagoga PPP na škole, kde s výchovným poradcem, reedukačními pedagogy a třídními učiteli vyhodnocují vhodnost nastavení podpůrných opatření u dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
  • přímá spolupráce s učiteli – při řešení některých situací spolupracují naši psychologové a speciální pedagogové (po dohodě s rodiči)  také přímo  s jednotlivými učiteli – formou telefonických konzultací, osobních setkání, návštěv v hodinách, při preventivních programech se třídou…

Znalost prostředí jednotlivých škol a jejích specifik využívají  psychologové i speciální pedagogové PPP při své práci s klienty  – při vyjasňování příčin žákových obtíží, následně pak pro nastavování konkrétních řešení.