Deficity dílčích funkcí B. Sindelar - Jak předcházet poruchám učení?


Metoda je vhodná pro děti s výukovými obtížemi od pololetí 1. ročníku.

Pomocí diagnostického materiálu lze s velkou přesností odhalit, která kognitivní funkce dítěte je nedostatečně rozvinutá a tím pádem způsobuje potíže, ať už v oblasti učení nebo chování. Bohatý nápravný materiál je zaměřený na jednotlivé deficitní funkce a přináší řešení problému.

Metoda nabízí diagnostiku a zábavná cvičení zaměřená na rovnoměrný rozvoj všech dílčích funkcí i pro předškolní děti, aby se u nich minimalizovalo riziko vzniku poruch učení. Prevence má smysl!

Před zahájením nácviku je realizována podrobná diagnostika, díky níž je možné zjistit individuální úroveň dílčích funkcí dítěte.

 

Sledovány jsou následující oblasti:

·         zrakové členění, paměť a diferenciace;

·         sluchové členění, paměť a diferenciace;

·         vnímání časového sledu;

·         schéma těla;

·         taktilně-kinestetické vnímání;

·         intermodální vztahy.

 

Po zjištění oslabené dílčí funkcedostávají rodiče domů pracovní listy, pomocí kterých budou dané funkce rozvíjet.

 

Základní pravidla, která je nutné bezpodmínečně dodržovat:

  1. Přejděte k dalšímu cvičení vždy tehdy, když předcházející cvičení se daří splnit bezchybně a bez pomoci!
  2. Cvičte pravidelně, pokud možno denně!
  3. Cvičte denně 10 minut, nikdy ne více!
  4. Nikdy se na dítě nezlobte, neztrácejte odvahu a trpělivost, stále udržujte důvěru dítěte v úspěch a pracujte s radostí!

 

Program bude probíhat dle individuální domluvy.

 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.